Ankara Avukat

İcra Taksitlendirmek

Soru; Merhaba, son zamanlarda kredi kartımı çok aktif şekilde kullanmaya başladım ve kredi kartı borcumun 6 bin TL’ye ulaştığını fark ettim. Tabi bunu fark etmem biraz geç olmuştu, zamanı geldiğinde borcumu ödeyemedim, bankaya gittim ve taksitlendirme istedim kabul etmediler. Bir süre sonra ödeyemediğim için borcum 7 bin TL’ye ulaşmıştı ve avukat aradı, ona da durumu belirttim, ödeyemeyeceğim taksitlendirebilir misiniz dedim, olmaz dediler ve sonunda icraya geldiler. Devamı [...]

Haciz Kararlı Araç

Haciz Kararlı Araç Soru; Yaklaşık 2 yıl önce ikinci el bir araç satın almıştım, aldıktan 1 sene sonra aracımı da satmak zorunda kalmıştım.  Aracı sattığım şahıs, ruhsatın sahibinden vekalet de almasına rağmen aylarca arabayı kendi üstüne kaydettirmemiş. Bu aracın ilk sahibi ise borçlu olduğundan dolayı ve araç da halen borçlu olan ilk sahibinin üzerinde kayıtlı olduğundan haciz kararı ile araca el koymuşlar. Aracı sattığım kişi de sorumlu olarak Devamı [...]

Tüketici Kredisine Kefillik

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2009/8090 K:2009/15409 T:10.07.2009 TÜKETİCİ KREDİSİ KEFİLLİK ÖNCE ASILA MÜRACAAT Özet Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez" düzenlemesini getirmiştir. Bu nedenledir ki; alacaklı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefillerden borcun ifasını isteyemez. Yasanın bu hükmü emredici Devamı [...]

Tüketici Kredisi İcra Takibi, İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2011/13698 K:2012/3596 T:22.02.2012 İtirazın İptali Tüketici Mahkemesi'nin Görevi Tüketici Kredisi Özet Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Yani tüketici mahkemesinin görevi belirlenirken tarafların sıfatına bakılması gerekmektedir. Ayrıca tüketici Devamı [...]

İcra İnkar Tazminatı , İcra Avukatlık Ücreti

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2011/13019 K:2012/3580 T:22.02.2012 İCRA İNKAR TAZMİNATI AVUKATLIK ÜCRETİ Özet Borçlu yalnız başına borcun miktarını tespit edebiliyor ise o alacak likittir ve de itiraz halinde tazminat gerektirir. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi Devamı [...]