ankara avukatları

Tüketici Kredisi Nedeniyle İcra Takibi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2009/10613 K:2010/2575 T:03.03.2010 Tüketici Kredisi Muacceliyet Özet Muacceliyet şartının gerçekleşmesi için bunun sözleşmede kararlaştırılmış olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödememesi ve en az bir hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması gerekir. 4077 s. Yasa m. 10 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı Devamı [...]