ankara icra avukatları

Ankara’da İcra Avukatı Olmanın Dezavantajları

Ankara’da icra avukatlığı yapıyorsanız güzel sonuçların yanında bu işin elbette dezavantajları da bulunuyor 0lacaktır elbette. Her güzel işin bir zorluğu ve zor anlar var elbette. Özellikle bu meslek avukatlık ve birde üstüne üstlük icra kanalı çalışmaları ise kişiyi daha zor günler bekliyor. Aslında ben duygusal değilim ve her işimi başarı ile yapıyorum diyor olabilirsiniz. Ama muhakkak ki mesai bitiminde sizin yaşadığınız o günkü kötü ve insanları yaralan Devamı [...]

Tüketici Kredisi Nedeniyle İcra Takibi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2009/10613 K:2010/2575 T:03.03.2010 Tüketici Kredisi Muacceliyet Özet Muacceliyet şartının gerçekleşmesi için bunun sözleşmede kararlaştırılmış olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödememesi ve en az bir hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması gerekir. 4077 s. Yasa m. 10 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı Devamı [...]

Tüketici Kredisi İcra Takibi, İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2011/13698 K:2012/3596 T:22.02.2012 İtirazın İptali Tüketici Mahkemesi'nin Görevi Tüketici Kredisi Özet Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Yani tüketici mahkemesinin görevi belirlenirken tarafların sıfatına bakılması gerekmektedir. Ayrıca tüketici Devamı [...]