ankara icra takibi avukatı

İcra Kefaleti, Kefil Aleyhine İcra Takibi, İhtiyati Haciz

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/12-22 K:2010/60 T:10.02.2010 İCRA KEFALETİ İLAMLI TAKİP İHTİYATİ HACİZ Özet İcra dairesindeki kefaletler ilam hükmündedir. İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti geçerlidir. Ancak takip kesinleşmeden icra kefiline icra emri gönderilemez. 2004 s. Yasa m. 38 Taraflar arasında şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne, davacıya gönderilen Devamı [...]