ankarada avukat

Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/18-364 K:2009/428 T:14.10.2009 MENFİ TESPİT Taraflar arasındaki "Menfi Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesince asıl ve birleşen davalann kabulüne dair verilen 22.5.2008 gün ve 419-186 sayılı karann incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 20.1.2009 gün ve 2008/10288-2009/292 sayılı ilamı ile; (...Dosyadaki yazılara, karann dayandığı Devamı [...]

İşe İade Davasından Doğan Alacaklar, İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/9-418 K:2010/505 T:13.10.2010 İŞE İADE DAVASINDAN DOĞAN ALACAKLAR İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacı işçinin iş akdinin feshedildiği tarihte aldığı ücret taraflar arasında ihtilaflı değildir. Bu durumda, söz konusu ücrete göre hesaplanan dört aylık ücret ve işe başlatmama tazminatına icra inkar tazminatı verilmelidir. Hesaba esas ücret bilindiğine göre alacağın likit olduğu kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki Devamı [...]

İcra İnkar Tazminatı , İcra Avukatlık Ücreti

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2011/13019 K:2012/3580 T:22.02.2012 İCRA İNKAR TAZMİNATI AVUKATLIK ÜCRETİ Özet Borçlu yalnız başına borcun miktarını tespit edebiliyor ise o alacak likittir ve de itiraz halinde tazminat gerektirir. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi Devamı [...]