avukat ankara

Zamanaşımına Uğrayan Bono İcra Takibi, Yazılı Delil Başlangıcı, Alacaklının Hakları

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2010/1655 K:2010/5088 T:25.03.2010 ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO YAZILI DELİL BAŞLANGICI ALACAKLININ HAKLARI Özet Ticaret Kanunu hükümlerine göre zamanaşımına uğramış bir bonoda yazılı olan alacak, temel ilişkiye dayanılarak genel hükümlere göre istenebilir. Ticaret Kununu yönünden zamanaşımına uğramış bir bono yazılı delil başlangıcı niteliğindedir. O halde; temel ilişkiye dayanılarak açılan alacak davasında borç Devamı [...]

Tüketici Kredisi İcra Takibi, İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2011/13698 K:2012/3596 T:22.02.2012 İtirazın İptali Tüketici Mahkemesi'nin Görevi Tüketici Kredisi Özet Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Yani tüketici mahkemesinin görevi belirlenirken tarafların sıfatına bakılması gerekmektedir. Ayrıca tüketici Devamı [...]